PREOŠTRAVANJE

Vrši se na istim savremenim CNC mašinama ( 5-Osnim CNC brusilicama ) koje se koriste i pri izradi novih alata.

Našim partnerima nudimo preoštravanje, kako specijalnih tako i standardnih, rotacionih reznih alata uz osiguranje željene geometrije. Mi smo svesni da je kvalitet naše usluge od ključnog značaja za Vas obzirom da profesionalno preoštravanje omogućava značajne uštede u potrošnji alata.


KONTROLA I MERENJE

Мerenje obrađenih proizvoda obavlja se na profesionalnim optičkim mernim mašinama marke ZOLLER.

Mogući broj preoštravanja, obnove alata je veći ako se rezni alat brusi pravilno i pravovremeno, pre nego što rezna Ivica pretrpi veća oštećenja.

Preuzmite našu brošuru

Pravovremeno i kvalitetno PREOŠTRAVANJE reznog alata značajno produžava njegov radni vek.